Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2009

Ερωτήσεις που ψάχνουν απαντήσεις.

πώς θα έχω ενδιαφέρον στην κίνησή μου।
πως θα κάνω τους άλλους να με προσέξουν।
πως συνδέεται η μία κίνηση με την άλλη, πότε τελειώνει η μία, πότε αρχίζει η άλλη।
πότε φτάνω? φτάνω? στο τέρμα?।
Γιατί περιφέρομαι? Πως μπορώ να 'υπάρχω' όλη την ώρα?।
πως τρώω το χώρο? πως γίνομαι κυνηγόσκυλο?।
πως αδειάζω?।
μπορώ να υπάρξω ουδέτερος?।
χορευω για μένα ή για τους άλλους?।

1 σχόλιο: